Zakres i cennik usług

Prezentujemy cennik usług dla autogazu, mechaniki i elektroniki pojazdowej.

Diagnoza manualna, oględziny pojazdu, wstępne ustalenia i identyfikacja danych pojazdu z ustaleniem dalszej procedury działań z klientem (w siedzibie wykonującego usługę) 0 zł
Diagnoza z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego (tzw. sprawdzenie komputerem stanu technicznego elektroniki gazowej pojazdu) 50 zł
Diagnoza z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego (tzw. sprawdzenie komputerem stanu technicznego elektroniki gazowej i pokładowej pojazdu) 70 zł
Wymiana zbiornika gazu płynnego LPG bez dokonywania modyfikacji (np. zmiana zbiornika na identyczny model) 200 – 250 zł
Wymiana zbiornika gazu płynnego LPG z dokonaniem modyfikacji (np. zmiana zbiornika na inny model) 180 – 220 zł
Wymiana reduktora gazowego I i II generacji, bez modyfikacji (zmiana na identyczny model) 150 – 200 zł
Wymiana reduktora gazowego I i II generacji, z modyfikacją (np. zmiana na inny model) 190 – 250 zł
Wymiana reduktora gazowego III i IV generacji, bez modyfikacji (np. zmiana na identyczny model) 190 – 240 zł
Wymiana reduktora gazowego III i IV generacji, z modyfikacją (np. zmiana na inny model) 220 – 270 zł
Diagnoza, regulacje i ustawienia parametrów instalacji gazowej I i II generacji (tzw. Dolot) 80 – 130 zł
Diagnoza, regulacje i ustawienia parametrów instalacji gazowej III i IV generacji (sekwencyjny) 100 – 170 zł
Wymiana filtra fazy lotnej (filtr w cenie) 50 – 70 zł
Wymiana filtra fazy ciekłej (filtr w cenie) 80 – 100 zł
Wymiana filtrów, fazy ciekłej i lotnej cena usługi 60 – 90 zł
Wymiana centralki gazowej 60 – 80 zł
Wymiana cewki elektrozaworu (dowolnej) 50 – 90 zł
Wymiana rurki gazowej od wlewu gazu do zbiornika 80 – 110 zł
Wymiana wlewu tankowania – standardowy w zderzak 80 – 120 zł
Wymiana wlewu tankowania – pod klapkę 100 – 140 zł
Wymiana wielozaworu zbiornika – bez modyfikacji (na taki sam) 140 – 170 zł
Wymiana wielozaworu zbiornika – z modyfikacją (na inny) 180 – 210 zł
Modyfikacja, przeróbka wlewu tankowania z zderzaka na pod klapkę lub odwrotnie 160 – 220 zł
Demontaż instalacji gazowej z pojazdu 220 – 380 zł
Demontaż instalacji gazowej z pojazdu z ponownym jej montażem do pojazdu 420 – 590 zł
Wymiana jednostki sterującej instalacją gazową (komputera) bez regulacji 100 – 140 zł
Wymiana jednostki sterującej instalacją gazową (komputera) z regulacją i ew adaptacją parametrów pracy 200 – 320 zł
Test drogowy pojazdu z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego (badanie komputerowe) z analizą składu spalin 120 – 200 zł
Uszczelnienie instalacji gazowej w pojeździe – cena za punkt uszczelnienia 50 – 90zł
Naprawa uszkodzonej rurki gazowej od zbiornika do reduktora 110 – 170 zł
Test, diagnoza szczelności całego układu gazowej instalacji w pojeździe 90 – 150 zł
Wymiana listwy wtryskiwaczy gazowych bez modyfikacji (bez zmiany parametrów) 100 – 190 zł
Wymiana listwy wtryskowej z regulacją, bez zmiany rodzaju wtrysków 90 – 130 zł
Wymiana listwy wtryskowej z regulacją i zmianą rodzaju wtrysków 160 – 230 zł
Instruktaż wstępny obsługi instalacji gazowej w pojeździe (po nowym montażu w firmie – gratis) 50 – 100 zł
Instruktaż szczegółowy obsługi instalacji gazowej w pojeździe 80 – 150 zł
Montaż instalacji gazowej w pojeździe samochodowym – I lub II generacja 2000 – 2200 zł
Montaż instalacji gazowej w pojeździe samochodowym  – III lub IV generacji 2400 – 3800 zł
Pozostałe usługi autogaz niemożliwe do sklasyfikowania (cena za roboczogodzinę) 50 – 90 zł
Inne usługi mechaniki, elektryki i elektroniki pojazdowej 50 – 350 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego

Przed podjęciem naprawy lub wykonaniem usługi każdy klient indywidualnie zostaje poinformowany o całkowitym koszcie, również przy każdej dodatkowej usłudze. Każda dodatkowa usługa jest ustalana z klientem indywidualnie.

Przy przyjęciu pojazdu do wykonania usługi klient wyraża (lub nie wyraża) zgodę na wykonanie testu drogowego przez pracownika warsztatu. Nie wykonujemy testów drogowych i tankowania w przypadku, gdy pojazd posiada nieaktualną dokumentację (brak ważnego przeglądu technicznego, brak obowiązkowego ubezpieczenia OC). W takim przypadku możliwe wykonanie ww czynności tylko i wyłącznie przy udziale klienta, jako kierowcy tegoż pojazdu.

Każdy klient ma prawo odstąpienia od warunków zawartej umowy o wykonanie usługi, co zobowiązuje go do opłacenia umownej kwoty za rezygnację lub zmianę jej warunków w kwocie nie przekraczającej 25 % ustalonej kwoty usługi (nie dotyczy wpłaconej zaliczki). Kwota ta nie podlega zwrotowi.

Przy transakcjach (głównie montażach nowych instalacji) możliwe jest pobranie zaliczki na poczet wykonywanej usługi. Zaliczka ta jest umowna, nie przekracza 50 procent wartości planowanej usługi. Zaliczka zawsze jest udokumentowywana pisemnie i rozliczana po finałowym zakończeniu ustalonych prac. W przypadku rezygnacji z wykonania usługi, po wpłaceniu zaliczki, kwota zaliczki nie podlega zwrotowi.

Wszelkie podane ceny usług są cenami umownymi, regulowanymi z klientem podczas wstępnej, pierwszej diagnozy.

Diagnoza telefoniczna (jeżeli jest możliwa) i konsultacje telefoniczne są BEZPŁATNE.

Oferujemy również diagnozę i ew naprawę uszkodzeń w domu klienta, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym miejsca, parametrów pojazdu i instalacji, oraz możliwości technicznych za dopłatą za dojazd i diagnozę. Opłata za dojazd jest każdorazowo indywidualnie umawiana z klientem i zawiera się w granicach 2,00zł (brutto) za 1 km dojazdu.