Zakres i cennik usług

Prezentujemy cennik usług dla autogazu, mechaniki i elektroniki pojazdowej.

Diagnoza manualna, oględziny pojazdu, wstępne ustalenia i identyfikacja danych pojazdu z ustaleniem dalszej procedury działań z klientem (w siedzibie wykonującego usługę) 0 zł
Diagnoza z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego (tzw. sprawdzenie komputerem stanu technicznego elektroniki gazowej pojazdu) 50 zł
Diagnoza z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego (tzw. sprawdzenie komputerem stanu technicznego elektroniki gazowej i pokładowej pojazdu) 70 zł
Wymiana zbiornika gazu płynnego LPG bez dokonywania modyfikacji (np. zmiana zbiornika na identyczny model) 160 – 210 zł
Wymiana zbiornika gazu płynnego LPG z dokonaniem modyfikacji (np. zmiana zbiornika na inny model) 180 – 220 zł
Wymiana reduktora gazowego I i II generacji, bez modyfikacji (zmiana na identyczny model) 140 – 190 zł
Wymiana reduktora gazowego I i II generacji, z modyfikacją (np. zmiana na inny model) 160 – 210 zł
Wymiana reduktora gazowego III i IV generacji, bez modyfikacji (np. zmiana na identyczny model) 160 – 210 zł
Wymiana reduktora gazowego III i IV generacji, z modyfikacją (np. zmiana na inny model) 180 – 230 zł
Diagnoza, regulacje i ustawienia parametrów instalacji gazowej I i II generacji (tzw. Dolot) 60 – 110 zł
Diagnoza, regulacje i ustawienia parametrów instalacji gazowej III i IV generacji (sekwencyjny) 90 – 150 zł
Wymiana filtra fazy lotnej (filtr w cenie) 50 – 70 zł
Wymiana filtra fazy ciekłej (filtr w cenie) 50 – 100 zł
Wymiana filtrów, fazy ciekłej i lotnej cena usługi 60 – 90 zł
Wymiana centralki gazowej 50 – 70 zł
Wymiana cewki elektrozaworu (dowolnej) 50 – 90 zł
Wymiana rurki gazowej od wlewu gazu do zbiornika 80 – 110 zł
Wymiana wlewu tankowania – standardowy w zderzak 80 – 120 zł
Wymiana wlewu tankowania – pod klapkę 100 – 140 zł
Wymiana wielozaworu zbiornika – bez modyfikacji (na taki sam) 140 – 170 zł
Wymiana wielozaworu zbiornika – z modyfikacją (na inny) 180 – 210 zł
Modyfikacja, przeróbka wlewu tankowania z zderzaka na pod klapkę lub odwrotnie 140 – 200 zł
Demontaż instalacji gazowej z pojazdu 220 – 380 zł
Demontaż instalacji gazowej z pojazdu z ponownym jej montażem do pojazdu 420 – 590 zł
Wymiana jednostki sterującej instalacją gazową (komputera) bez regulacji 80 – 120 zł
Wymiana jednostki sterującej instalacją gazową (komputera) z regulacją i ew adaptacją parametrów pracy 190 – 300 zł
Test drogowy pojazdu z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego (badanie komputerowe) z analizą składu spalin 90 – 160 zł
Uszczelnienie instalacji gazowej w pojeździe – cena za punkt uszczelnienia 50 – 90zł
Naprawa uszkodzonej rurki gazowej od zbiornika do reduktora 90 – 150 zł
Test, diagnoza szczelności całego układu gazowej instalacji w pojeździe 70 – 120 zł
Wymiana listwy wtryskiwaczy gazowych bez modyfikacji (bez zmiany parametrów) 80 – 130 zł
Wymiana listwy wtryskowej z regulacją, bez zmiany rodzaju wtrysków 90 – 130 zł
Wymiana listwy wtryskowej z regulacją i zmianą rodzaju wtrysków 120 – 170 zł
Instruktaż wstępny obsługi instalacji gazowej w pojeździe (po nowym montażu w firmie – gratis) 50 – 100 zł
Instruktaż szczegółowy obsługi instalacji gazowej w pojeździe 80 – 150 zł
Montaż instalacji gazowej w pojeździe samochodowym – I lub II generacja 2000 – 2100 zł
Montaż instalacji gazowej w pojeździe samochodowym  – III lub IV generacji 2200 – 3800 zł
Pozostałe usługi autogaz niemożliwe do sklasyfikowania (cena za roboczogodzinę) 45 – 85 zł
Inne usługi mechaniki, elektryki i elektroniki pojazdowej 50 – 350 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego

Przed podjęciem naprawy lub wykonaniem usługi każdy klient indywidualnie zostaje poinformowany o całkowitym koszcie, również przy każdej dodatkowej usłudze. Każda dodatkowa usługa jest ustalana z klientem indywidualnie.

Przy przyjęciu pojazdu do wykonania usługi klient wyraża (lub nie wyraża) zgodę na wykonanie testu drogowego przez pracownika warsztatu. Nie wykonujemy testów drogowych i tankowania w przypadku, gdy pojazd posiada nieaktualną dokumentację (brak ważnego przeglądu technicznego, brak obowiązkowego ubezpieczenia OC). W takim przypadku możliwe wykonanie ww czynności tylko i wyłącznie przy udziale klienta, jako kierowcy tegoż pojazdu.

Każdy klient ma prawo odstąpienia od warunków zawartej umowy o wykonanie usługi, co zobowiązuje go do opłacenia umownej kwoty za rezygnację lub zmianę jej warunków w kwocie nie przekraczającej 25 % ustalonej kwoty usługi. Kwota ta nie podlega zwrotowi.

Wszelkie podane ceny usług są cenami umownymi, regulowanymi z klientem podczas wstępnej, pierwszej diagnozy.

Diagnoza telefoniczna (jeżeli jest możliwa) i konsultacje telefoniczne są BEZPŁATNE.

Oferujemy również diagnozę i ew naprawę uszkodzeń w domu klienta, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym miejsca, parametrów pojazdu i instalacji, oraz możliwości technicznych za dopłatą za dojazd i diagnozę. Opłata za dojazd jest każdorazowo indywidualnie umawiana z klientem i zawiera się w granicach 1,20zł (netto) za 1 km dojazdu.